-

Sorkkaeläinten metsästys

Valkohäntäpeurat tähtäimessä

Valkohäntäpeurat tähtäimessä

Metsästyksestä puhuttaessa useimpien ihmisten ajatukset kääntyvät heti sorkkaeläinten metsästykseen, sijoittuvathan ne  ravintoketjussa järjestään kohtaan "ruoka". Juuri tästä vuosimiljoonia jatkuneesta jahtaamisesta johtuen, useimmat sorkkaeläimet ovat erittäin herkkiä reagoimaan ympärillään tapahtuviin muutoksiin ja pakenevat heti havaitessaan jotakin epäilyttävää. Usein metsästäjästä tuntuukin, että esimerkiksi metsäkauriilla tai valkohäntäpeuralla on joku kuudes aisti jonka avulla se onnistuu siirtymään suojaan tai hakemaan turvaa laumasta juuri kun olisit saanut sen tähtäimeen. Juuri tämä saaliseläinten valppaus tekee sorkkaeläinten metsästyksestä niin kiehtovaa. Onnistuakseen myös metsästäjän on herkistettävä aistinsa, unohdettava modernin arjen kiireet ja palattava juurilleen saalistajana.