-

Harmaahylje

Halichoerus grypus

Harmaahylje lepäilemässä luodolla

Harmaahylje lepäilemässä luodolla

Harmaahylje riistaeläimenä

Harmaahylje eli Halli on runsaslukuisin Suomessa esiintyvistä hylkeistä, kannan arvioidaan olevan 26 000 yksilön luokkaa. Vuosittain Suomi myöntää joitakin satoja pyyntilupia. Luvat käytetään laajalla alueella Ahvenanmaalta Perämeren pohjukkaan saakka.

Riistanhoito

Hallin riistanhoito on erittäin haasteellista, ja perustuu lähinnä rauhoitusalueiden käyttöön harmaahylkeen lisääntymisen mahdollistamiseksi

 


 

Harmaahylkeen kesäinen metsästys luodoilta

Kesäinen meri velloo rauhallisena, ja luotojen ääriviivat piirtyvät kiinteinä aamupäivän auringon valossa. Kyllä, kesäinen hyljejahti on käynnissä, odottelemme hylkeiden saapumista lepäilyluodoilleen. Ensimmäisten tarkkailijoiden ilmestyessä rantavesiin hylkeiden nousu luodoille on vain ajan kysymys. 

Viimein ensimmäiset päättävät siirtyä kauemmas rantaviivasta, joukossa yksilö jonka trofee kaiken onnistuessa tulee koristamaan takkahuoneesi seinää, vielä tarkka laukaus hyljejahtiin erikseen kohdistetulla kiväärillä ja suuri merinisäkäs kellistyy kalliolle.

Siinä tunnelmia hyljejahdin kesäisestä metsästyksestä.

  • Harmaahylkeen trofeet
  • Metsästyksen fyysisyys: 2/5
  • Ase: Kivääri 6,16 - 7,62mm
  • Erityisvarusteet: Ampumakeppi, kiikarit, merialueelle soveltuva vaatetus