-

Metsäpeuran metsästys

Rangifer Tarandus Fennicus

Metsäpeura hirvas

Metsäpeura hirvas

Metsäpeura on todellinen harvinaisuus Suomen riistalajistossa, sen kanta on kasvanut viime vuosiin saakka, joskin kasvu on hidastunut petoverotuksen viedessä yhä suuremman osan syntyvistä vasoista. Populaation koko on n. 2000 yksilön luokkaa ja tästä käytössämme olevalla Suomenselän osakannan alueella liikkuu n. 1100 yksilöä. Metsäpeuran metsästykseen myönnetään parhaimmillaankin erittäin rajoitetusti lupia, joista vain todella harva oikeuttaa urosksen kaatamiseen.

Metsäpeuran metsästys tapahtuu juuri ennen ensimmäisten lumien saapumista, joten Suomen syksyinen luonto esittäytyy tällöin täydessä kauneudessaan. Kun ruskan kirjomaan luontoon lisätään kymmenien peurojen vaeltavat laumat, on äärimmäinen metsästyskokemus todella käsin kosketeltavissa

Riistanhoito

Metsäpeuraan kohdistuvista uhista petovahinkoja on pidettävä erityisen tarkasti silmällä. Kannan oikealla ja harkitulla verotuksella, sekä pitämällä elinympäristö mahdollisimman luontaisena metsäpeuran ravinnon saannin kannalta, varmistetaan peurakannan riittävä populaatio koko peuran geneettisen perimän ylläpitämiseksi.

 


 

Metsäpeuran metsästys Suomenselällä

Vasakin on harvinainen saalis, lisäksi metsäpeuran vasallakin voi olla sarvet

Vasakin on harvinainen saalis, lisäksi metsäpeuran vasallakin voi olla sarvet

Metsäpeuran pyynti tapahtuu pelloilta joille peuralaumat kerääntyvät tankkaamaan vara-ravintoa talvea varten. Hiipimällä pellolta toiselle pyritään paikallistamaan metsäpeura lauma ja valikoimaan, sekä luvan antajan, että metsästäjän puolesta kaadettavaksi sopiva yksilö. Finnhuntingin oppaat ovat aina selvittäneet etukäteen alueella liikkuvien peurojen käyttämät syönnösalueet ja niillä liikkuvat yksilöt.

Peuran metsästys ajoittuu lokakuun loppupuolelle, peurojen muuttaessa kesä- ja talvilaidenalueiden välillä.

Metsästyksen ollessa hiipimis- ja kyttäysjahtia, ampumatkat voivat muodostua pitkiksikin, joten käytettävän kiväärin luodin lentorata tulisi olla laakea ja erilaisille etäisyyksille testattu. Lisäksi ampumatilanteissa metsän suoja tai puista saatava tuki aseelle ovat usein kaukana, joten ampumatuen käyttö on suotavaa.

  • Metsästyksen fyysisyys: 2/5
  • Ase: Kivääri 6,16 - 7,62mm
  • Erityisvarusteet: Ampumakeppi, kiikarit