-

Kauriin metsästys

Capreolus capreolus

Hyvällä kaurisalueella riistakontakteja on runsaasti ja saaliiksi päätyvä yksilö voidaan valita tarkalla seulalla

Hyvällä kaurisalueella riistakontakteja on runsaasti ja saaliiksi päätyvä yksilö voidaan valita tarkalla seulalla

Keväinen kaurisjahti aloittaa monille metsästyskauden ja on luontokokemuksena vertaansa vailla. Keväisen luonnon herätessä uuden nurmen peittämillä niityillä ja aamuauringon heijastellessa miljoonista kastepisaroista, myös kauriit saapuvat niityille, naaraat tankkaamaan talven kuluttamia energiavarojaan ja urokset tarkastelemaan onko niiden reviirille saapunut uusia kilpakosijoita. Toinen mielenkiintoinen sesonki on kauriin kiima-aika heinä-elokuun vaihteessa, tällöin pukit saadaan usein houkuteltua esille metsiköistä pillillä kutsumalla.

Finnhunting järjestää kauriin hiivintäjahteja pääsääntöisesti Puolassa. Puolassa kauriskannat ovat erittäin vahvat ja saalisoletus on vähintään 2 pukkia kolmessa jahtipäivässä. Puolassa trofee koko vaihtelee valittavan alueen mukaan ja metsästys alueet enimmäkseen hyötykäytössä olevia peltoja ja niittyjä. 

Riistanhoito

Metsäkauris on nopeana lisääntyjänä riistanhoidollisesti erittäin kiitollinen kohde. Talvisella tukiruokinnalla, tehokkaalla petoverotuksella sekä maltillisella ja oikein kohdistetulla metsästyksellä kauriskannat pidetään finnhuntingin käyttämillä metsästysalueilla hyvällä ja kaupallisen metsästyksen kestävällä tasolla.

 


 

Kauriin metsästys Puolassa

 

Onnistuneen viikonlopun saalismäärä hyvällä kaurisalueella voi olla huikea

Onnistuneen viikonlopun saalismäärä hyvällä kaurisalueella voi olla huikea

Viron kauriskantojen jouduttua ylimetsästyksen ja kovien talvien uhriksi, suomalaiset metsästäjät ovat enenevässä määrin siirtyneet Puolan riistarikkaille metsästysmaille, eivätkä suotta. Kauriskannat Puolassa ovat erittäin tiheät joskin kaurispukkien koossa on suuria alueellisia eroja, pääsääntöisesti niin, että pohjois-Puolassa trofeet ovat pienempiä ja mitä etelämpään mennään sitä suurempia kaurispukkeja on odotettavissa.

Finnhuntingin organisaatio on aina ennalta selvittänyt käytettävällä alueella oletettavissa olevien kaurispukkien trofeeluokan ja näin ollen pystymme räätälöimään kaurispukkijahdin juuri toiveittesi mukaiseksi. Luonnollisesti metsästykseen kuuluu aina yllätykselisyys ja millä tahansa valitsemallamme metsästysalueella tähtäimeesi saattaa tulla juuri se unelmiesi kultamitali-pukki.

  • Metsästyksen fyysisyys: 2/5
  • Hintataso: €
  • Ase: Kivääri 6,5 - 7,62mm
  • Erityisvarusteet: Ampumakeppi, kiikarit