-

Yleistä

Finnhuntingin toiminnan kulmakiviä ovat eettisesti kestävään kehitykseen  ja nykyaikaiseen, ammattimaisesti toteutettuun riistanhoitoon perustuva luonnon hyödyntäminen. Emme tyydy metsästä lankeavaan saantoon, vaan halumme huolehtia riistakannoista on suurempi kuin pelkkä taloudellisen hyödyn maksimointi. Toimintamme perustuu kouluttautumisella hankittuun pätevyyteen tuottaa ammattitaitoista metsästysmatkailupalveluita, sekä käytännön kokemukseen keskieurooppalaisista ja suomalaisesta riistanhoitoperinteistä.

Olemme sitoutuneet kotimaassa ja ulkomailla toimimaan kansainvälisten lakien ja asetusten pohjalta.  Haluamme kunnioittaa paikallisia toimintamuotoja – ja perinteitä ja teemme yhteistyötä paikallisten yritysten, seurojen ja tuottajien kanssa. Noudatamme toiminnassamme Cites- ja Bernin sopimuksia, sekä muita alaan liittyviä kansainvälisten sopimuksien periaatteita toiminnassamme.

Finnhunting Oy on Suomessa Kilpailu- kuluttajaviraston matkatoimistorekisteriin merkitty matkanjärjestäjä tunnuksella 2427/13/Mj.