-

Lintujen metsästys

Vaikka modernissa ja kiireisessä yhteiskunnassa lintujen metsästyksellä yhä enenevässä määrin ymmärretään domestikoituneiden lajien kuten kyyhkyjen-, sorsien-  ja fasaaninmetsästystä, löytyy Suomen luonnosta vielä harkitun metsästyksen kestäviä lajeja kuten teeri ja metso, joiden perinteisten metsästystapojen tunteminen kuuluu ehdottomasti Suomalaisen metsästäjän yleis-sivistykseen. Ehkä Suomessa harvinaisempana mutta eteläisessä Euroopassa erittäin arvostettuna riistalintuna Finnhunting tarjoaa myös kesäistä rastaiden pyyntiä marjaviljelyksillä.

Lintujen metsästys ulkomailla


Jo Keski-Euroopasta ja Britteinsaarilta löytyy useita Suomessa harvinaisempia tai kokonaan puuttuvia lintulajeja kuten lehtokurppa ja viiriäinen sekä varsinkin Romaniassa erittäin runsaslukuisena esiintyvä turkinkyyhky. Myös metsojen latvalinnustus on ainakin toistaiseksi mahdollista vain lähinaapurissamme ruotsissa.

Ulkomaille suuntautuva metsästysmatka jatkaa huomattavasti innokkaan lintujenmetsästäjän kautta, puhumattakaan sen tuomasta vaihtelusta kotimaisten lajien metsästykseen.