-

Villisian metsästys

Sus scrofa

Suuri villisikakarju on saaliista komeimpia

Suuri villisikakarju on saaliista komeimpia

Villisian metsästys

Villisika on yksi arvostetuimpia saaliita euroopassa eikä suotta. Ajometsästyksessä täysikasvuinen villisika on erittäin valpas ja onnistuu usein saamaan vainun metsästäjästä ennen kuin syntyy ampumatilannetta ja varmasti moni villisikaa ruokintapaikalta kytännyt on päässyt kuulemaan lähestyvän karjun nuuhkaisut, vain joutuakseen toteamaan sen kiertävän tornin ja poistuvan paikalta.

Finnhunting järjestää villisikajahteja Puolassa, alueilla jossa ajometsästys on erittäin hyvin organisoitua ja saalismäärät usein suuria, sekä Romaniassa jossa villisikojen valtava koko tuo oman jännityksensä jahtiin. Molemmissa maissa villisikoja voidaan metsästää niin kyttäämällä, kuin myös ajometsästyksenä, ajometsästyksen ollessa kuitenkin ylivoimaisesti yleisin metsästysmuoto.

Riistanhoito

Vahvan villisikakannan maissa kuten Puolassa ja Romaniassa villisikaa voidaan pitää jopa vahinkoeläimenä, johtuen sen tavasta tuhota viljelyksiä. Villisika lauman vierailtua peruna- tai maissiviljelyksellä on näky viljelijän kannalta lohdutonta. Tästä syystä villisikojen ruokintapaikat on sijoitettu lähinnä ohjaamaan eläimet pois viljelyksiltä ja helpottamaan metsästystä. Tehokkaana lisääntyjänä villisikoja voidaan vahvan kannan alueilla metsästää lähes rajattomasti, luonnollisesti kuitenkin aina säästäen naaraita joita porsaat seuraavat.

 


Villisian ajometsästys Puolassa

Puola omaa erittäin pitkät perinteet villisikajahtien järjestämisessä. Keskeisen sijaintinsa johdosta Puola on monien keskieurooppalaisten metsästäjien suosiossa ja myös Suomesta on useisiin kohteisiin hyvät ja nopeat lentoyhteydet.

Puolan ajometsästyksille tunnusomaista on loppuun asti hiottu organisointi ja metsästyspäivään saadaankin maastossa nautitun lounaan kera mahtumaan 7-10 tiivistempoista ajoa. Finnhuntingin valikoimilla alueilla villisikakannat ovat aina hyviä ja tyhjiä ajoja tulee erittäin harvoin, joten keskimääräinen saalisoletus on metsästäjien määrä kerrottuna metsästyspäivillä. Useimmiten Puolassa tapahtuvissa villisikajahdeissa voidaan tietyin sarvirajoituksin ampua myös saksanhirviä.

  • Metsästyksen fyysisyys: 1/5
  • Ase: Kivääri 6,5 - 9,3mm
  • Erityisvarusteet: Huomiovärinen päähine tai liivi

 


 

Villisian metsästys Turkissa

Vaikka villisikojen määrä Turkissa on huomattava on se metsästäjien silmissä ensisijaisesti suurten villisikojen maa. Suurimpien karjujen painon kohotessa jopa 300 kiloon ja torahampaiden pituuden lähennellessä 30cm, voidaan hyvällä syyllä puhua todellisista jättiläisistä.

Puolaan verrattuna, Turkin vuoristossa tapahtuvat villisikajahdit ovat huomattavasti enemmän fyysistä kuntoa vaativia mutta palkintona vaivoista on parhaassa tapauksessa ennätykset rikkova villisikakarju. Ajometsästyksessä ajot ovat maastosta johtuen pitkiä ja päivässä saadaan yleensä vedettyä 2-4 ajoa, myös ampumamatkat saattavat olla huomattavasti normaaliin totuttuihin pidempiä sillä usein passeista näkee ampua turvallisesti myös laakson yli vastarinteeseen. 

Turkissa järjestetään myös villisikojen hiivintäjahteja jolloin metsästys tapahtuu pääsääntöisesti yöllä. Sikoja etsitään lämpöetsimiä ja pimeänäkölaitteita apuna käyttäen ja tähtäimessä ovat aina suurimmat karjut.

  • Metsästyksen fyysisyys: 3/5
  • Ase: Kivääri .308 - 9,3mm
  • Erityisvarusteet: Huomiovärinen päähine tai liivi, hiivintäjahdissa aseeseen kiinnitetävä lamppu tai pimeänäkökiikari