-

Teeren metsästys

Tetrao tetrix

Teeriparvi ruokailemassa

Teeriparvi ruokailemassa

Vaikka teeri on pyyn ohella runsaslukuisin metsäkanalintumme, ovat sen vuotuiset kannanvaihtelut huomattavan suuria ja metsästäjien tulee aina ottaa tämä huomioon. Finnhuntingin ammattitaitoiset metsästysoppaat ovat aina selvittäneet jo ennen metsästyskautta käytössä olevien alueiden lintukannat jolloin käytettävien jahtipäivien määrä ja lintukiintiöt voidaan suhteuttaa vallitsevaan tilanteeseen.

Riistanhoito

Kuten Metso, myös teeri vaatii soidinalueiden säästämistä ojituksilta ja hakkuilta sekä koivujen jättämistä talvisiksi ruokapuiksi. Myös vaiheittumisvyöhykkeiden muodostaminen poikueiden elinalueiksi edesauttaa nuorten lintujen selviytymistä.