-

Metso

Tetrao urogallus

Oli metsästystapa mikä hyvänsä, on ukkometso aina arvostettu saalis

Oli metsästystapa mikä hyvänsä, on ukkometso aina arvostettu saalis

Metso on ehdottomasti Suomalaista suur-riistaa, ja tuskin löytyy metsästäjää joka ei elävästi muistaisi tilannetta josta pääsi pudottamaan ensimmäisen ukkometsonsa. 

Metsäkanalintujen vuosittaiset kannanvaihtelut ovat alueellisesti huomattavia ja tästä syystä seuraamme jatkuvasti tietoja pesintöjen onnistumisesta eri puolilla Suomea. Näin voimme aina viedä asiakkaamme alueille joiden lintukanta varmasti kestää metsästyksen.

Riistanhoito

Metsojen riistanhoidossa tärkeintä on säilyttää niille tärkeät biotoopit mahdollisimman koskemattomina. Usein jopa muutamien hakomispuiden ja soidinalueen säästäminen on riittävä edistämään metsokannan hyvinvointia.