-

Metsästystraditiot

Metsästäjä

Jo 1700-luvulla julkaistussa Saksalaisessa metsästysoppaassa kuvaillaan metsästäjän habitusta seuraavasti.

Vapaa Suomennos: 

”Metsästäjällä on tarkka näkö, erinomainen kuulo ja tasainen hengitys sekä voimakas ääni, hyvä ruumiillinen kunto ja hyvät hampaat. Hänen tulee olla nopea, kestävä ja aina varuillaan. Kateellinen tai juoppouteen taipuvainen hän ei saa olla. Hyvän metsästäjän tulee kunnioittaa metsästys säännöksiä ja hoitaa riistaa. Metsästyksen ulkopuolella tulee hänen omata vahva itsetunto, olla vaatimaton, rehellinen ja tasapuolinen, lisäksi hänen tulee ylläpitää perinteitä ja jatkuvasti kouluttaa itseään tullakseen paremmaksi ihmiseksi.”

Vanhat metsästysperinteet, tavat, etiikka, seremoniat ja rituaalit muodostavat pohjan metsästyskulttuurillemme. Nämä traditiot ovat, niin opettavaisia kuin myös hyödyllisiä sekä meille että tuleville metsästäjä sukupolville.

Metsästäjän asusteet

Suomessa olemme tottuneet melko vapaaseen pukeutumiseen metsästyksessä, ainoastaan hirvijahdissa vaadittava punainen vaatetus asettaa jonkin näköisiä vaatimuksia. Keski-Euroopassa näin ei aina ole.

Vaikka Finnhuntingin jahdeissa ei suoranaista puku koodia olekaan, suosittelemme suur-riistan ajojahdeissa pitäytymistä sään mukaisessa vihreässä tai ruskeassa vaatetuksessa jonka päälle voi pukea punaisen liivin. Päähineenä asun sävyyn sopiva, mieluiten lierihattu, ei ainoastaan suojaamaan päätä vaan myös jotta sen oikealle puolelle voidaan kaadon jälkeen saaliin kunnioitukseksi kiinnittää havu. 

Torvimerkit

Metsästystorvien käyttö juontaa juurensa jo 1300-luvulta. Alunperin torvisoiton tarkoitus on ollut pääsääntöisesti viihdyttää arvovaltaisia jahtivieraita.

Vuosien saatossa torvisignaaleja alettiin käyttää myös jahdin etenemisestä tiedottamiseen ja siihen se onkin edelleen verraton apuväline jota useissa Keski-Euroopan maissa laajasti käytetään.

Muutamia torvimerkkejä:

1 x pitkä puhallus /-/ Jahti alkaa

2 x pitkä puhallus /- -/ Ajomiehet ajon sisällä, sallittua ampua ajon sisään

3 x pitkä puhallus /- - -/ Ajoketju kääntyy takaisinpäin, ammu vain ajosta poispäin

4 x pitkä puhallus /- - - -/ Ajo loppu, panokset pois piipusta

Useita lyhyitä       /……/ Kokoontuminen, saaliin laskenta ja riistaparaati