-

Metsästyskoulutus


Aseen käsittelyn perusteet työn alla

Finnhuntingin metsästäjäkoulutuksen tavoitteena on, toisaalta antaa aloitteville kaupallisen metsästyksen palveluista kiinnostuneille metsästäjille riittävät tiedot ja taidot läpäistä metsästäjätutkinto ja toisaalta antaa aloitteleville tai jo pitempään metsästystä harrastaneille mahdollisuuksia ja resursseja ampumataitojensa kehittämiseen.

Koulutus jakautuu kahteen erilliseen osa-alueeseen:

Tutkintoon valmistava koulutus

Ampumakoulutus