Harmaahylje

Halichoerus grypus

Harmaahylje lepäilemässä luodolla

Harmaahylje riistaeläimenä

Harmaahylje eli Halli on runsaslukuisin Suomessa esiintyvistä hylkeistä, kannan arvioidaan olevan 26 000 yksilön luokkaa. Vuosittain Suomi myöntää joitakin satoja pyyntilupia. Luvat käytetään laajalla alueella Ahvenanmaalta Perämeren pohjukkaan saakka.

Riistanhoito

Hallin riistanhoito on erittäin haasteellista, ja perustuu lähinnä rauhoitusalueiden käyttöön harmaahylkeen lisääntymisen mahdollistamiseksi

Ota yhteyttä

Pyydä tarjousta tai kysy lisätietoja.

Nimi*

Sähköpostiosoite*

Puhelin

Viestisi*